Blog - artykuły branżowe

Czyszczenie urządzeń do malowania proszkowego

Najwyższa jakość powłoki proszkowej zależy od wielu czynników związanych z przeprowadzaniem procesu malowania, budową linii lakierniczej, a także jej właściwym czyszczeniem. Ten ostatni element może mieć bezpośredni wpływ nie tylko na wydajność urządzeń, ale też na powstawanie skaz na detalach. Dokładnego oczyszczania wymagają zarówno przyrządy do aplikacji, jak i systemy odzysku farby. W tym celu podejmowane są różne działania z wykorzystaniem urządzeń dostosowanych do wielkości oraz konstrukcji sprzętu do malowania proszkowego. Nieustannie udoskonalane instalacje automatyczne są przy tym coraz częściej wyposażane w bezobsługowe systemy czyszczące, co wpływa na zwiększenie ich efektywności, jednak nie eliminuje w pełni konieczności przeprowadzania dodatkowych prac zapewniających wyższą precyzję pozbywania się zanieczyszczeń.

Sposoby oczyszczania elementów linii lakierniczej

W zależności od tego, czy do malowania proszkowego wykorzystywane są niewielkie systemy manualne, czy automatyczne kabiny będące elementem przemysłowych linii lakierniczych, różnić będzie się sposób ich czyszczenia. W przypadku niewielkich ręcznych aplikatorów standardowo przyjmuje się, że ich dysze wymagają rozkręcenia, aby móc przedmuchać tuleję oraz pierścień za pomocą sprężonego powietrza, a następnie pozbyć się resztek proszku na przykład w ultradźwiękowej myjce. Do czyszczenia elementów kabin przemysłowych również wykorzystujemy powietrze pod ciśnieniem, jednak ze względu na wyposażenie je w skomplikowane instalacje do odzysku, konieczne są też dodatkowe działania przy pomocy granulatów. Te po wcześniejszym odłączeniu pompy wsypuje się do cyklonu, dzięki czemu w jego wnętrzu nie zalega zestalona farba.

Automatyczne systemy czyszczenia

W zautomatyzowanych kabinach przemysłowych, które nie wymagają ingerencji zewnętrznej na każdym etapie ich działania, montowane są systemy pozwalające na szybką zmianę koloru. W takim przypadku pozbywanie się resztek farby z wnętrza komory, jak również elementów instalacji może odbywać się na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest działanie operatora, który za pomocą sprężonego powietrza wydmuchuje ją, tak jak przewiduje to wielu producentów sprzętu. Jednak innowacyjne rozwiązania stosowane w nowoczesnych kabinach zapewniają również w pełni automatyczne przeprowadzanie tego procesu. Ponadto jego przebieg można dostosowywać w zależności od tego, jaka farba ma zostać użyta w następnej partii. Jeśli kolory są kontrastowe, czyszczenie ustawić można na tryb zapewniający najwyższą dokładność, natomiast korzystanie ze zbliżonych odcieni będzie oddzielone jedynie standardowym procesem. Nawet w takich urządzeniach wymagana jest jednak regularna kontrola połączona z oczyszczaniem i wymianą filtrów.