Blog - artykuły branżowe

Dwa rodzaje malowania proszkowego

Malowanie na sucho jest dobrze znane od wielu lat. Jak wiadomo, technologia proszkowa wykorzystuje oddziaływania elektrostatyczne, dzięki czemu naelektryzowane cząsteczki farby mogą przylegać do kolorowanych powierzchni. Następnie malowany element jest podgrzewany do wysokiej temperatury, sięgającej około dwustu stopni Celsjusza. Wykonuje się to w specjalnie do tego celu skonstruowanych piecach, w których naniesiona farba poddana działaniu gorącego powietrza ulega polimeryzacji, tworząc w ten sposób bardzo trwałą, barwną powłokę. Do powszechnej wiedzy nie należy jednak to, że cząstki farby mogą być elektryzowane za pomocą różnych metod. Konkretnie są to dwa różne sposoby wykonywania natrysku – elektrostatyczny i elektrokinetyczny.

Metoda elektrostatyczna

Drobinki farby poddawane są elektryzacji za pomocą urządzeń wykorzystujących napięcie elektryczne. Przepływ prądu powoduje, że farba zyskuje ładunek ujemny. W momencie rozpoczęcia natrysku, jej cząsteczki dzięki wytworzeniu się pola elektrostatycznego łatwo przywierają do malowanej powierzchni, która za sprawą uziemienia posiada ładunek dodatni. Zaletą omawianej metody jest brak konieczności aplikacji farby z różnych stron, ponieważ dzięki oddziaływaniu sił elektrostatycznych barwiąca mgiełka w naturalny sposób otacza przedmiot z różnych kierunków. Niezbędne jest jednak oddziaływanie o sile umożliwiającej przywarcie cząstek barwnika, dlatego technika ta nadaje się głównie do malowania przedmiotów o niewielkich rozmiarach oraz nieskomplikowanych kształtach.

Metoda elektrokinetyczna

Natrysk elektrokinetyczny nie wykorzystuje elektryczności do odpowiedniego naładowania cząstek. Zamiast niej konieczny ładunek osiągany jest za pomocą sprężonego powietrza. Po wprawieniu farby w ruch energia kinetyczna sprawia, że na skutek tarcia nadawany jest farbie ładunek. Podczas tego procesu nie jest wywoływane pole elektrostatyczne, dlatego obracanie przedmiotu jest konieczne do nałożenia na nim warstwy barwiącej. Omawiana metoda jest wyraźnie tańsza od poprzedniej, dobrze nadaje się również do malowania nieco bardziej skomplikowanych przedmiotów. Jej efektywność może być jednak obniżona za sprawą warunków zewnętrznych, które mają stosunkowo duży wpływ na efektywność i przebieg całego procesu wykonywanej koloryzacji.