Blog - artykuły branżowe

Farby proszkowe a proces produkcji

Chociaż lakierowanie proszkowe istnieje od około trzech dekad, to jednak dopiero ostatnie lata zdeterminowały podniesienie jakości dostępnych na rynku propozycji. Dzięki rozwojowi technologicznemu znacząco wzrósł także zakres stosowania tego rodzaju farb – obecnie stosuje się je o wiele częściej niż klasyczne rozwiązania, czyli farby nakładane na mokro. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło zoptymalizować koszta związane z produkcją proszków, a także wprowadzić innowacyjne rozwiązania pozwalające osiągać znacznie ciekawsze efekty wizualne. Obecnie stosuje się zasadniczo trzy rodzaje farb proszkowych, które dzieli się ze względu na inaczej przebiegający proces produkcyjny.

Trzy typy farb proszkowych

Pierwszą grupę stanowią farby metaliczne wytłaczane, które są najtańsze w produkcji i bardzo łatwe w aplikacji. Co jednak za tym idzie, są również najmniej wymyślne, ale za to efekt ich nałożenia jest bardzo jednorodny. Dość istotne jest też to, że powstały w procesie nakładania farby odpad daje się z łatwością wykorzystywać ponownie. Następną grupą są farby metaliczne mieszane na sucho, które składają się z dwóch niejednorodnych składników – gotowego proszku oraz pigmentu metalicznego. Są one jednak trudne w aplikacji, a efekt wizualny często bywa niezadowalający. Mimo to są one obecnie stosowane na szeroką skalę, głównie ze względu na niską cenę.

null

Ostatnią grupę stanowią tak zwane farby metaliczne otaczane. Ich zastosowanie pozwala osiągnąć najciekawsze efekty wizualne. Ponieważ wymagają one jednak zastosowania dodatkowej technologii wiązania w procesie produkcyjnym, kosztują nieco więcej niż dwa poprzednie rodzaje proszków. Wspomniana technologia pozwala uzyskać jednorodny pod względem chemicznym produkt, dzięki czemu nakładanie farby odbywa się bardzo łatwo i prowadzi zawsze do uzyskania jednorodnego efektu wizualnego. Wszystkie rodzaje farb posiadają swoje plusy i minusy, jednak wybór konkretnego rozwiązania uzależniony jest zazwyczaj od możliwości finansowych zamawiającego.