Blog - artykuły branżowe

Malowanie proszkowe a bezpieczeństwo

Bez względu na to, w jakim charakterze działa lub co produkuje dany zakład, najważniejsze w jego funkcjonowaniu jest bezpieczeństwo pracowników. Surowe normy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązują wszystkich – bez wyjątku. Niezależnie więc od tego, czy prowadzi się zakład, który produkuje w trudnych warunkach ciężki sprzęt, czy też niewielką halę do produkcji żywności, trzeba się do nich stosować. Również w lakierniach proszkowych obowiązują pewne reguły, jednak dla każdej branży przewidziane są nieco inne zasady, do których powinni stosować się pracownicy. W przypadku malowania rozmaitych powierzchni farbą proszkową istnieje szereg czynników, na które należy zwracać uwagę.

System kontroli bezpieczeństwa

Lakiernie proszkowe – jak wszystkie urządzenia techniczne – mogą ulegać drobnym usterkom, dlatego też wyposażone są w odpowiednie systemy zabezpieczeń oraz informacji. Znakomitym tego przykładem są filtry, które stanowią jeden z najważniejszych elementów bezpieczeństwa w każdej kabinie proszkowej, ponieważ dbają o to, by szkodliwe dla zdrowia substancje nie wydostawały się na zewnątrz. Niezwykle ważne jest zatem szczelne zamontowanie filtra, jego regularne czyszczenie oraz wymiana w razie takiej potrzeby. Czyszczenie odbywa się automatycznie, natomiast o konieczności wymiany lub na wypadek zatkania się filtra urządzenie informuje operatora, dzięki czemu bez obaw można prowadzić pracę.

Elementy ochrony osobistej

Zasadniczo istnieją dwa typy lakierni proszkowych – automatyczne oraz manualne. O ile w przypadku pierwszych z nich operator powinien zachować po prostu szczególne środki ostrożności, o tyle do obsługi tych drugich można podchodzić wyłącznie w pełnym wyposażeniu. Do środków ochrony osobistej należą takie elementy stroju jak kombinezon, rękawice, gogle i maska. Dopiero tak ubrany operator może przystąpić do malowania – specjalny kombinezon antystatyczny chroni go bowiem przed osiadaniem farby na odzieży, a okulary wraz z maską zabezpieczają go przed przedostaniem się pyłu do dróg oddechowych. Są to warunki, których bezwzględnie należy przestrzegać.