Blog - artykuły branżowe

Malowanie proszkowe jako rozwiązanie ekologiczne

W naszym codziennym życiu waga ekologii jest coraz wyraźniejsza, widać to w szczególności na przykładzie wielu gałęzi przemysłu, które dostosowują swoje metody pracy do standardów ochrony środowiska. Przemysłowe techniki lakiernicze, kojarzą nam się zazwyczaj z nieprzyjemnym zapachem szkodliwych chemikaliów, jednak malowanie proszkowe odbywa się przy pomocy farb, które nie zawierają rozpuszczalników. Wykonywane jest także w specjalnie przeznaczonych do tego przestrzeniach. Uznać więc śmiało można, że w porównaniu do technik natryskowych, jest ono zdecydowanie bardziej przyjazne środowisku i naszemu zdrowiu.

Przyjazny środowisku proces

Najistotniejszy jest skład farb, które wykorzystywane są do malowania- najczęściej stosuje się epoksydowe i poliestrowe. Nanoszenie ich na powierzchnię metalową w formie proszku eliminuje potrzebę użycia rozpuszczalników, które mogłyby wytwarzać szkodliwe opary. Byłoby to szczególnie niebezpieczne przy podgrzewaniu elementu malowanego na końcu procesu. Farby są nietoksyczne i na tyle bezpieczne, że wiele z nich posiada atesty pozwalające na kontakt z żywnością. Bardzo ważne jest też to, że technika proszkowa nie generuje odpadów. Malowanie odbywa się w zamkniętej kabinie lakierniczej, dzięki czemu farba, która nie osadziła się na elemencie, może zostać odzyskana i wykorzystana powtórnie. Nie wydostaje się też poza kabinę, zatem pracownicy znajdujący się poza nią, mogą być spokojni o swoje drogi oddechowe.

null

Nie powinniśmy również zapominać o zużyciu materiałów i energii elektrycznej. Podczas malowania proszkowego, elementy pokrywa się tylko jedną warstwą farby. W połączeniu z możliwością późniejszego wykorzystania tej, która nie przywarła do powierzchni, zużycie materiału jest niewielkie. Wiadomo też, że w wyniku poprawnie przeprowadzonego malowania, farba tworzy bardzo trwałą powłokę. Dużo lepiej niż zwykle lakiery znosi również oddziaływanie warunków atmosferycznych i nie blaknie pod wpływem promieniowania UV. Sposób proszkowego pokrycia konkretnego przedmiotu nie wymaga też dużych ilości energii elektrycznej. Kabiny mogą być wyposażane w zamknięte obiegi wentylacyjne, które zmniejszają pobór prądu jeszcze bardziej.