Blog - artykuły branżowe

Malowanie proszkowe na szkle

Chociaż malowanie proszkowe kojarzone jest na ogół z pokrywaniem farbą powierzchni metalowych, to jednak możliwe jest także stosowanie tej metody w przypadku szkła. Wymaga to, rzecz jasna, zastosowania specjalnych technik, ponieważ – w przeciwieństwie do metalu – materiał ten nie wykazuje praktycznie żadnych właściwości przyciągania elektrostatycznego, na którym opiera się w zasadzie cała koncepcja. Żeby więc można było z równie wysoką skutecznością pokrywać farbą proszkową także szkło, konieczne jest nie tylko użycie właściwego sprzętu, ale także odpowiednie przygotowanie materiału, który poddawany będzie obróbce.

Przygotowanie szkła do malowania proszkowego

Szkło trzeba przede wszystkim w odpowiedni sposób przygotować. Aby nadawało się ono do przyjęcia kolorowej powłoki, należy usunąć z jego powierzchni wszelki brud, olej czy występujący pod inną postacią tłuszcz. Od skuteczności czyszczenia zależna jest jakość krycia, która z kolei decyduje o przydatności malowanych elementów. Z reguły malowane są szklane butelki oraz fiolki występujące w przemyśle spożywczym, winiarskim czy kosmetycznym. Prawidłowe pokrycie naczyń farbą odcina dostęp światła do ich wnętrza, co jest niezbędne dla ochrony przed zepsuciem przechowywanych w nich cieczy. Warto zatem zadbać o właściwe przygotowanie szkła do malowania.

Etapy malowania proszkowego szkła