Blog - artykuły branżowe

Nanoszenie poprawek na powłoki lakiernicze

Lakierowanie proszkowe dużej liczby elementów realizowane jest partiami, co pozwala bardzo szybko wychwycić wszelkie błędy związane z procesem. Nie zawsze jednak udaje się to na wczesnym etapie, natomiast niektóre z problemów mogą uwidaczniać się dopiero po dłuższym czasie. W takich sytuacjach należy określić źródło powstania skazy i podjąć decyzję, czy jest możliwa do naprawy. Poprawki w części przypadków mogą okazać się nieopłacalne ze względu na konieczność oczyszczania całej powierzchni. Dlatego warto wcześniej zadbać o odpowiednie warunki oraz przeszkolenie operatorów kabin lakierniczych, co pozwoli zminimalizować szkody. Działania, jakie należy podjąć w przypadku pojawienia się niepożądanych efektów, można podzielić na te wymagające wprowadzenia zmian w trakcie natrysku lub powtórzenia niektórych etapów, jak też ingerencji w gotową powłokę.

Zmiany wprowadzane podczas malowania

W przypadku obserwacji zmian na powłoce proszkowej w postaci nierównomiernego nakładania farby, gromadzenia się jej na obrzeżach elementów, zacieków czy tzw. skórki pomarańczowej niezbędne jest zastosowanie zmian na etapie natrysku. Najczęściej problem leży w nieodpowiednich ustawieniach parametrów kabiny oraz położeniu pistoletów. Niektóre z wymienionych zmian można dostrzec dopiero po procesie polimeryzacji. Dlatego niezbędne jest monitorowanie zarówno grubości powłoki, jak i sposobu rozpylania chmury proszku. Inną poprawką, której można dokonać we wczesnej fazie procesu, jest zamiana farby. Użycie tej, odpowiednio przechowywanej i o właściwej charakterystyce, pozwala pozbyć się m.in. kredowania i rybich oczek. Natomiast jeżeli już po utwardzaniu na elemencie pojawiają się jasne wykwity, w wielu przypadkach pomóc może powtórne wypalanie.

Ingerencja w utwardzoną powłokę

Po zakończeniu wypalania w celu polimeryzacji powłoki część ze skaz się uwidacznia, ale do powstania ubytków na powierzchni elementów malowanych proszkowo może prowadzić także sposób ich przechowywania oraz transportu. W takich sytuacjach naprawa wymaga oszacowania kosztów. W przypadkach, kiedy uszkodzenie powstało na pojedynczej części, której właścicielem jest osoba prywatna, podjąć można decyzję o wypełnieniu miejsca bez farby. Do tego stosowane są specjalistyczne zaprawki nanoszone po uprzednim wyszlifowaniu oraz wyczyszczeniu obszaru z niedoskonałością. Jednak w produkcji przemysłowej nie może być mowy o działaniach wpływających na jakość i wygląd elementów. Stąd konieczność pozbycia się całej powłoki i nałożenia nowej z użyciem odpowiedniej farby oraz ustawień urządzeń na każdym z etapów. W ten sposób uzyskuje się poprawnie wyglądające produkty, które mogą zostać przekazane do zleceniodawcy.