Blog - artykuły branżowe

Pomiary w procesie malowania proszkowego

Proszkowe nakładanie farby ma na celu uzyskanie jednorodnej powłoki o określonej grubości, wykazującej przy tym zgodną z normą charakterystykę wizualną. Wszelkie skazy pojawiające się w trakcie obróbki mogą przyczynić się do wycofania partii, a eliminacja przyczyn ich powstawania jest kluczowa do podjęcia dalszych działań. Pomiary są również niezbędne, aby potwierdzić, że po stronie lakierni wszelkie czynności zostały wykonane na najwyższym poziomie. Dlatego też wykorzystujemy do zbierania danych coraz bardziej precyzyjne i oferujące nowe funkcje urządzenia. Pomaga to w ujednoliceniu procesu pomiarowego, a także stopniowo eliminuje konieczność subiektywnej oceny niektórych ze wskaźników, co do tej pory było zależne od wielu zewnętrznych czynników i obarczone dużym marginesem błędu.

Rodzaje pomiarów powłoki proszkowej

Najistotniejszą rzeczą, o której musimy pamiętać w trakcie wykonywania wszelkich pomiarów w lakierni, jest przeprowadzanie ich na odpowiednich etapach procesu. Pierwszy z nich odbywa się zazwyczaj po nałożeniu powłoki, a przed przystąpieniem do polimeryzacji. Sprawdzana jest wtedy grubość nałożonej farby, a także to, czy na całym detalu jest ona taka sama. Podczas utwardzania niezbędna jest natomiast stała kontrola warunków panujących w komorze, jak też upewnianie się, że są one identyczne w poszczególnych strefach pieca. Sama powłoka malarska również wymaga monitorowania, które pozwoli określić, czy osiągnęła ona temperaturę zgodną ze specyfikacją producenta. Po zakończeniu wszystkich elementów związanych z pokrywaniem detali dokonywane są pomiary związane z ich charakterystyką wizualną, czyli połyskiem, fakturą oraz zgodnością koloru z wzornikiem.

Urządzenia pomiarowe do powłok

Podczas przeprowadzania kontroli powłok malarskich wykorzystywane są specjalistyczne urządzenia, które pozwalają na uzyskanie rzetelnych wskazań związanych z jakością pokrycia. Do określania parametrów grubości obecnie stosowane są bezdotykowe przyrządy do detekcji ultradźwiękowej. Pozwalają one sprawdzić warstwy nawet w najbardziej problematycznych do pokrycia miejscach i uniknąć dzięki temu problemów na dalszych etapach obróbki. Piece do utwardzania wyposażane są we wbudowane rejestratory, zaleca się jednak korzystanie także z urządzeń niezależnych, aby uzyskać jak najdokładniejszy wynik. Do niedawna kontrola walorów wizualnych powłoki odbywała się poprzez jej obserwację i subiektywne porównywanie ich z materiałami poglądowym. Obecnie poza połyskometrami dostępne są również przyrządy zapewniające kompleksowe badanie każdego ze współczynników dotyczących koloru i faktury. Dzięki stosowaniu specjalistycznych urządzeń pomiary są więc precyzyjne i spójne, mogą też podlegać standaryzacji.