Blog - artykuły branżowe

Problemy podczas malowania proszkowego

Lakierowanie proszkowe w przypadku elementów przemysłowych gwarantuje precyzję nakładania farby i odporność na korozję. Postępująca automatyzacja tego procesu znacząco usprawniła wszelkie czynności i poprawiła jakość powłok, jednak nadal operatorzy zmagają się z wieloma problemami, które powodowane są przez czynniki zewnętrzne, błędy w przygotowaniu materiału lub niewłaściwą kalibrację urządzeń. Odpowiednie rozpoznanie ich na wczesnym etapie pozwala na wprowadzenie niezbędnych poprawek i uniknięcie kosztów związanych z wycofaniem wadliwej partii niezgodnej z wymaganiami klienta. Wyróżnić można kilka najpopularniejszych problemów, z którymi borykają się zarówno początkujący, jak i doświadczeni operatorzy. Ich rozwiązania często wymagają zaledwie kilku czynności, w niektórych przypadkach sprawa jest jednak o wiele bardziej skomplikowana.

Czynniki zewnętrzne a efekt malowania

Wpływ czynników zewnętrznych na malowanie proszkowe jest większy, niż wydaje się większości osób korzystających z usług lakierni. Można podzielić je na te, na które pracownicy wpływu nie mają oraz takie, których pojawienie się w przestrzeni kabiny jest spowodowane zanieczyszczeniami w zakładzie i może doprowadzić do wycofania partii detali. Do tych pierwszych należą wszelkie defekty konstrukcyjne elementu uniemożliwiające precyzyjne nałożenie powłoki, takie jak pęknięcia powierzchni lub niewłaściwy odlew. Skazy pojawiają się także już na farbie po właściwej aplikacji i polimeryzacji, np. w wyniku błędów w transporcie. Lakiernia nie ma więc na nie wpływu bezpośredniego. Drugie występują przez brak odpowiedniej sterylności pomieszczeń lakierniczych. Wszelkie pyły, włókna ubrań i włosy są doskonale widoczne na powierzchni utwardzonej. Najłatwiej zadbać o montaż odpowiednich filtrów wyłapujących unoszące się zanieczyszczenia, w innym przypadku klient może odmówić przyjęcia partii.

Problemy wynikające z błędów podczas lakierowania

Pomimo automatyzacji proces, któremu poddaje się elementy w trakcie malowania proszkowego, jest bardzo skomplikowany. Pojawiające się podczas niego błędy mogą przyjąć formę wybrzuszeń powierzchni, igiełkowania lub zmatowienia powłoki. W takich wypadkach należy szukać przyczyn w poszczególnych etapach realizacji zlecenia. Za widoczne gołym okiem nierówności i drobne pory w powierzchni utwardzonej najczęściej odpowiada niewłaściwe przygotowanie detalu – niepoprawne oczyszczenie, pozostawienie substancji chemicznych czy wilgoci. Nierównomierne nakładanie proszku w znaczącej liczbie przypadków oznacza natomiast błędy podczas aplikacji, które mogą powodować wsteczną jonizację i problemy z wypełnieniem trudno dostępnych miejsc. W takiej sytuacji najłatwiej ponownie skalibrować urządzenia, aby pozbyć się problemu. Nie możemy jednak zapominać, że wiele ze skaz często sugeruje różne przyczyny, należy więc sprawdzić dokładnie każdą z możliwości.