Blog - artykuły branżowe

Proszek w procesie lakierowania

Manualne systemy malowania proszkowego oraz automatyczne kabiny wykorzystują niemal identyczne technologie nanoszenia proszku. Różnice to możliwość sterowania nimi, rola operatora i wydajność w zastosowaniach przemysłowych. Jednak sam proszek przechodzi w nich taką samą drogę, aby utworzyć równomierną warstwę malarską na powierzchni detalu. Znajomość zasad działania urządzeń jest natomiast niezbędna, aby skutecznie świadczyć usługi i oferować realizacje na najwyższym poziomie. Zrozumienie procesu umożliwia przy tym lepszą kontrolę nad parametrami, a w razie pojawienia się skaz ułatwia szybkie wyeliminowanie przyczyny ich powstania. Pomimo wielu etapów łączących manualne i automatyczne malowanie proszkowe, pozostają też kwestie, które zmieniają się w zależności od zlecenia.

Od zasobnika do pistoletu natryskowego

Pierwszym krokiem jest dopasowanie farby proszkowej do zlecenia pod względem koloru, właściwości powłoki, którą stworzy, a także parametrów technicznych określających, w jaki sposób będzie przebiegać jej dalsza obróbka. Następnie trafia ona do zasobnika kabiny automatycznej lub systemu manualnego. Ten element urządzenia posiada bezpośrednie połączenie do pistoletów aplikujących proszek za pomocą przewodów pneumatycznych. W nich sprężona mieszanka farby i powietrza transportowana jest do aplikatorów z elektrodami, dzięki którym przejmuje ich ładunek, tym samym podlegając działaniu elektrostatycznemu utrzymującemu ją na powierzchni detalu. Następnie czeka ją polimeryzacja. Jeżeli natomiast zamiast metody elektrostatycznej wykorzystana została aplikacja tribostatyczna, proszek ładowany jest już na etapie transportu z zasobnika.

Odzysk farby a jakość powłoki

Sam proces zakłada więc każdorazowe wykonanie etapów: transportu, ładowania, aplikacji, a na końcu polimeryzacji powłoki. Jednak w zależności od charakterystyki zlecenia pojawiają się różnice w tym, co dzieje się z proszkiem pozostałym w kabinie. Wariant ekonomiczny i ekologiczny zakłada jego powtórne wykorzystanie. Kabiny wyposażane są w nowoczesne systemy odzysku farby, która następnie trafia po raz kolejny do zasobnika i może posłużyć do pokrycia kolejnych elementów. Pod względem jakości metoda ta daje bardzo dobre efekty, zawsze jednak istnieje ryzyko pojawienia się niepożądanych zabrudzeń proszku. Jeżeli więc efekt musi być nieskazitelny lub partia detali jest mała, sugeruje się jednorazowe wykorzystanie farby. Pozwala to zminimalizować ryzyko powstania skaz w wyniku działania czynników zewnętrznych.