Blog - artykuły branżowe

Systemy wertykalne do malowania proszkowego

W polskich przedsiębiorstwach możemy zaobserwować wyraźne zmiany dotyczące sposobu malowania profili aluminiowych. Ze względu na długość, a także coraz chętniej wykorzystywane niewielkie przekroje, malowanie poziome okazuje się w ich przypadku niewydajne. Stąd rosnące zapotrzebowanie na kabiny z systemami wertykalnymi. Konstrukcje takie są przystosowane do nanoszenia farby oraz innych działań związanych z procesem. Zajmują przy tym stosunkowo niewielką powierzchnię, jednocześnie zwiększając efektywność całej linii, dzięki czemu mogą przyczynić się do zwielokrotnienia produkcji, a tym samym pozyskania nowych możliwości współpracy i rozwoju.

Nowoczesne linie wertykalne

Obecnie jednym z czołowych producentów profesjonalnych systemów do malowania profili aluminiowych jest firma SAT znana z innowacyjnych rozwiązań. Konstrukcja linii malarskich, które zobaczymy w jej ofercie, opiera się na wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń zapewniających obsługę procesu już od fazy wstępnego przygotowania profili, przez suszenie, aplikację proszku, polimeryzację, aż po chłodzenie gotowych elementów. Operator ma możliwość wyboru, czy malowanie powinno odbywać się w pełni automatycznie, czy też sterowanie manualne sprawdzi się lepiej podczas obróbki konkretnej partii materiału. Dodatkową zaletę stanowią systemy oczyszczające wnętrze kabiny i możliwość częstych zmian koloru farb proszkowych.

Jakość i wydajność malowania w pionie

Montaż wertykalnej linii do malowania proszkowego to dobry sposób na zmodernizowanie przedsiębiorstwa. Wiąże się z nim zarówno o wiele lepsza wydajność, która pozwala na uzyskanie nawet kilkukrotnie większej średniej liczby pomalowanych w ciągu godziny profili, jak i znacząca poprawa jakości samej powłoki malarskiej. Dzięki dyszom poruszającym się w pionie proszek nakładany jest równomiernie na całym profilu, więc grubość warstwy po zakończeniu polimeryzacji jest równa niezależnie od miejsca na powierzchni danego elementu. Dlatego też kabina do procesu wertykalnego może się okazać bardzo dobrym sposobem na zwiększenie wydajności i zaoferowanie klientom produktów o jeszcze lepszych właściwościach.