Blog - artykuły branżowe

Wybór właściwych filtrów lakierniczych

Nowoczesne kabiny lakiernicze pozwalają nanosić farbę proszkową na powierzchnię niemal każdego metalowego materiału. Są przy tym bardzo dokładne i pozwalają uzyskać efekt precyzyjnego krycia. Główną zaletą wykorzystania tej techniki jest trwałość oraz odporność nanoszonego lakieru na oddziaływanie czynników zewnętrznych, takich jak woda czy promieniowanie UV. Niezwykle ciekawy jest jednak sam proces pokrywania metalowej powierzchni warstwą farby, który powinien przebiegać w określonych warunkach. Bardzo istotnym elementem takiego procesu jest odfiltrowanie wydobywającego się z kabiny lakierniczej powietrza.

Filtry wykonane z poliestru czy celulozy?

Zasadniczo w lakierniach stosuje dwa rodzaje filtrów – celulozowe oraz poliestrowe. Zanim przejdziemy do opisu każdego z nich, warto zaznaczyć, że wszystkie filtry do prawidłowego działania wymagają regularnego czyszczenia. W przeciwnym razie osiadająca na niej farba proszkowa prowadzi do ich zapychania, co uniemożliwia ostatecznie funkcjonowanie kabiny lakierniczej. W ten sposób dochodzimy do tego, czym tak naprawdę różnią się filtry celulozowe od poliestrowych. Chodzi zarówno o ich skuteczność, jak i trwałość oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne – pod każdym względem zdecydowanie lepiej wypadają filtry poliestrowe, dlatego trzeba liczyć się z tym, że są one nieco droższe od celulozowych.

null

Obydwa rodzaje filtrów można czyścić za pomocą sprężonego powietrza, jednak tylko te wykonane z poliestru można myć również wodą, dzięki czemu ich eksploatacja jest o wiele wygodniejsza. Co bardzo istotne, filtry celulozowe znacznie łatwiej ulegają wszelkim uszkodzeniom mechanicznym. Zastosowanie dobrej jakości filtrów poliestrowych zdecydowanie zwiększa wydajność urządzeń lakierniczych, choćby dzięki temu, że nie trzeba ich tak często wymieniać. Jakkolwiek jednak filtry oczyszczają powietrze wydobywające się na zewnątrz kabiny, należy pamiętać o tym, by korzystając z niej, stosować maseczki ochronne.