Blog - artykuły branżowe

Wymagania względem operatora maszyn lakierniczych

Praca operatora kabiny lakierniczej wymaga wielu umiejętności oraz ciągłej aktualizacji posiadanych informacji. Na tym stanowisku poza zagadnieniami związanymi z kolejnymi etapami przygotowania i realizacji zlecenia, niezbędna jest również wiedza techniczna dotycząca budowy wykorzystywanych maszyn oraz ich oprogramowania sterującego. Ze względu na bezpośrednie sprawowanie nadzoru nad procesem osoba taka odpowiedzialna jest też za stałą kontrolę efektów, dzięki której można wprowadzić istotne poprawki. Dodatkowo w przypadku kabin manualnych, stanowisko to wymaga samodzielnej aplikacji proszku na powierzchnię detalu. Praca operatora wiąże się więc z wieloma obowiązkami i odpowiedzialnością za rezultat, jednak doświadczone osoby są w stanie zwiększyć wydajność linii lakierniczych przy zachowaniu najwyższej jakości powłoki, dzięki dostosowaniu sposobu działania urządzeń do konkretnych partii elementów.

Proces przygotowania i malowania

Każda osoba ubiegająca się o stanowisko operatora kabiny lakierniczej musi mieć odpowiednie przygotowanie dotyczące przeprowadzania każdego z etapów, ponieważ będzie odpowiedzialna zarówno za przygotowanie detali, jak i odpowiednie nakładanie na nie powłoki. Dotyczy to oczyszczenia i odtłuszczenia powierzchni, doboru farby i jej przygotowaniu w zasobniku, a także określenia optymalnych ustawień dotyczących aplikacji głowicami. Taka kalibracja jest niezbędna w przypadku każdego nowego zlecenia, może się również zmieniać w jego trakcie, jeśli np. w wyniku niewłaściwych parametrów powłoka posiada skazy. Ten etap jest bardzo istotny pod względem ekonomicznym, ponieważ to operator ustala, jaka ilość proszku zostanie zużyta i czy zlecenie wymaga wyłącznie jednorazowego wykorzystania go, czy też dopuszczalny jest odzysk.

Kontrola jakości i stanu technicznego

Pierwsze partie pomalowanych detali są najistotniejsze, ponieważ to właśnie wtedy wyłapać można wszelkie błędy związane z samą farbą lub źle dostosowaną aplikacją. Wiedza o sposobie, w jaki zachowują się poszczególne rodzaje proszków, jest niezbędna, aby operator mógł szybko zdiagnozować problem i wprowadzić niezbędną korektę w ustawieniach kabiny. Kontrola gołym okiem może czasami nie wystarczyć, więc w przypadku partii, które muszą charakteryzować się nieskazitelną powierzchnią, dokonać można także przeglądu pod urządzeniami powiększającymi. W ten sposób łatwo wyłapać zewnętrzne zanieczyszczenia znajdujące się na powłoce. W zakresie obowiązków operatora jest również kontrola stanu technicznego kabiny. Pozwoli ona wykryć nieprawidłowości w jej działaniu i na czas wymienić wszelkie komponenty, które tego wymagają.