Urządzenia bezpieczeństwa - System tłumienia ognia STS

Najbardziej efektywne rozwiązanie dla ochrony twojego systemu aplikacji farb proszkowych przed ryzykiem wybuchu. W przypadku pożaru, system wyłącza kabinę i wtłacza CO2 w system wentylacji, dzięki czemu płomienie nie dostają się do zamkniętych przestrzeni filtra i nie generują eksplozji.


System tłumienia ognia składa się zasadniczo z dwóch współzależnych systemów:

  • System wykrywania pożaru, który umożliwia detekcję pożarów i przekazywanie informacji do urządzeń alarmowych i ostrzegawczych. System ten spełnia następujące wymagania dla kabiny do malowania proszkowego:

    • Czas reakcji <500 ms.
    • Wyłączenie kabiny do malowania proszkowego (generowanie wysokiego napięcia, doprowadzenie lakieru proszkowego, czyszczenia filtra, system wywiewny).

    • Alarm wizualny i akustyczny oraz wysyłanie sygnałów alarmowych do systemu przeciwpożarowego, a także do innych podłączonych systemów (jeżeli występują).  

  • System tłumienia ognia, jest systemem szybkiego reagowania przeznaczonym do ochrony instalacji i jej komponentów przed szybko rozprzestrzeniającymi się pożarami w zamkniętych systemach odzyskiwania proszku. Pozwala to odpowiednio szybko zareagować na wykryty pożar jako ochrona innych obszarów zagrożonych wybuchem.