Techniczny przegląd to:

·      kontrola sprawności połączeń uziemiających

·      kontrola elementów bezpieczeństwa (czy są sprawne i działają poprawnie), a tym samym kontrola bezpieczeństwa Twoich pracowników i całej firmy

·      ocena stanu technicznego Twojej instalacji do aplikacji, która przeciwdziała postojom linii

·      kontrola działania wszystkich składowych linii oraz stopnia zużycia części zamiennych, które wpływają na wydajność i jakość pracy linii

·      wymiana części eksploatacyjnych

·      podniesienie wiedzy i umiejętności Twoich pracowników, obecnych przy przeglądzie

·      informacja co możesz poprawić / zmienić, aby zwiększyć efektywność i dochodowość Twojej lakierni

 

Wszystkim użytkownikom urządzeń firmy Gema Switzerland oferujemy wsparcie techniczne zarówno w trakcie trwania okresu gwarancji, jak i po jego zakończeniu.

Przeglądy jakie oferujemy to:

·      gwarancyjne (min 1 x rok)

·      pogwarancyjne (min 1 x rok)

·      na żądanie (w razie potrzeby klienta)

·      cykliczne, okresowe (np. co miesiąc lub 4 miesiące)


Dzięki naszemu profesjonalnemu serwisowi, pracownikom, którzy mają odpowiednie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie, gwarantujemy najwyższą jakość oferowanych usług oraz dostępność wszystkich części zamiennych.

kontakt