Funkcje jakie pełni kabina proszkowa

Kabina do malowania proszkowego to zdecydowanie „serce” każdej lakierni. To w jej wnętrzu odbywa się profesjonalny i bezpieczny proces malowania, a funkcje jakie pełni to:

  • ochrona procesu malowania przed czynnikami zewnętrznymi,
  • odzysk farby proszkowej, utrzymanie wydajnego i ekonomicznego procesu,
  • zapobieganie wybuchowi mieszaniny proszek / powietrze,
  • utrzymywanie otoczenia kabiny w czystości.